Verbetering – klacht

Heeft u een klacht? Dit is vervelend, blijf er niet mee rondlopen bel of mail ons!

De cursist / opdrachtgever die klachten heeft ten aanzien van de overeenkomst, opleiding of de aangeboden diensten dient deze ter plaatse aan de betrokken personen kenbaar te maken, teneinde hen de gelegenheid te bieden de klachten ter plaatse te proberen op te lossen.

Indien de klachten niet naar tevredenheid kunnen worden opgelost:

U kunt uw klacht telefonisch doorgeven via 0572-850886. U kunt uw klacht ook naar ons mailen via info@mboost.nl In de mail kunt u ook aangeven of u teruggebeld wilt worden om de klacht toe te lichten.

Klacht ingediend, en dan?

Na het indienen van een klacht c.q. verbetervoorstel wordt deze binnen 7 werk dagen in behandeling genomen door de klachtenfunctionaris. Binnen een termijn van 14 werkdagen zal er contact met U worden opgenomen hierover.

Indien het niet mogelijk is om binnen de termijn te reageren, dan wordt u daarvan in kennis gesteld.

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van de vastgestelde termijn van 2 jaar bewaard.